Home Genel Rüzgar Güç Sistemleri Personeli Taslak Ulusal Meslek Standardı (Seviye 4-5) ve Ulusal Yeterliliğe (Seviye 4-5) İlişkin Görüş ve Değerlendirme Duyurusu

Rüzgar Güç Sistemleri Personeli Taslak Ulusal Meslek Standardı (Seviye 4-5) ve Ulusal Yeterliliğe (Seviye 4-5) İlişkin Görüş ve Değerlendirme Duyurusu

0
1,398

Sayın İlgili,

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 08/07/2021 tarihinde “Ulusal Meslek Standardı (UMS) Hazırlama İş Birliği Protokolü” imzalamış bulunmaktayız. Bu protokol kapsamında “12UMS0227-4 Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 4) ve 12UMS0227-5 Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 5)” Taslak UMS dokümanları ile birlikte Rüzgar Güç Sistemleri Personeli Ulusal Yeterlilikleri (UY) (Seviye 4 ve 5) hazırlanmıştır. Hazırlanan UMS ve UY dokümanının kalite ve kabul edilebilirliğinin yüksek olması için taraflarca değerlendirilip görüş ve önerileri almak bizim için önemlidir. Konunun içeriğine ilişkin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan yazı Ek-1’de sunulmuştur. Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 4 ve 5) “Taslak UMS” dokümanı, Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 4 ve 5) “Taslak UY” dokümanı ile bu taslak dokümanlara ait görüş ve değerlendirme formları ekte ayrıca sunulmuştur. Görüş ve önerileri dosya eklerindeki “Görüş Değerlendirme Formuna” işleyerek 24/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar baunsem@balikesir.edu.tr mail adresimize iletilmesini saygılarımla arz/rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Doç. Dr. Hakan ÖNAL
Müdür

 

 

Ek-1 Mesleki Yeterlilik Kurumu Yazısı

UMS-Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye-4) Taslak

Görüş ve Değerlendirme Formu-UMS Rüzgar Güç Sis. per seviye 4)

UMS-Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye-5) Taslak

Görüş ve Değerlendirme Formu-UMS Rüzgar Güç Sis. per seviye 5)

UY-Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 4)-Taslak

UY Rüzgar Güç Sistemleri Görüş ve Değerlendirme Formu (Seviye 4)

UY-Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 5)-Taslak

UY Rüzgar Güç Sistemleri Görüş ve Değerlendirme Formu (Seviye 5)