MİSYONUMUZ

Sürekli bir değişim içinde bulunan yaşam şartlarına uyum sağlayabilmek için kişi, kurum ve kuruluşlara hayat boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık kapsamında hizmet veren Balıkesir Üniversitesi ile şehir uyumunu sağlamak ve bu hizmeti uluslararası düzeyde rekabetçi kılarak üst düzey bir eğitim, araştırma merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektir.

VİZYONUMUZ

Balıkesir Üniversitesinin güvenilir ve donanımlı yapısı ile akademisyenlerinin deneyim ve uzmanlık alanlarından faydalanılarak yaşam boyu eğitim ilkesine sahip güçlü bir kurum yapısı oluşturmak, çağın gereksinimleri konusunda sürekli kendini yenileyerek; hedef kitle olarak seçilen, üniversite öğrencileri, kamu ve özel kuruluşlarda çalışan personel, üniversite eğitimi almamış ancak seçtiği konuda tam donanımlı olarak ilerlemeyi planlayan kişiler, ev hanımları; sürdürülebilir nitelikli bir yaşam biçiminin eğitimden geçtiğini  düşünen katılımcılar için her ihtiyaca cevap verecek özgün kaliteli eğitim planlarının geliştirilmesi, yürütülebilmesi ve koordinasyonunun sağlanabilmesi adına , üzerine aldığı sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirerek daha kaliteli iş ve sosyal yaşam oluşturulmasına katkı sunmaktır.