Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı arabuluculara İş hukukunda uzman statüsü ve sertifika kazandırmaktır.

Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık Alanı T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi Başkanlığınca, Ticaret Hukuku’na yönelik genel uzmanlık alanları oluşturulmuştur. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6. maddesi ile Daire Başkanlığınca, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

Eğitimin İçeriği:

 1. Ticari İşletme Hukuku Arabuluculuk Eğitim Modülü
 2. Türk Ticaret Kanunu’nun Sistematiği
 3. Ticari İşletmeyle İlgili Hususiyet Arz Eden Bazı Hukuki İşlemler
 4. Şirketler Hukuku Arabuluculuk Eğitim Modülü
 5. Şirketler Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıkların Arabuluculuğa Elverişliliği
 6. Sermaye Koyma Borcundan Kaynaklanan Alacak Davaları
 7. Ticaret Şirketleri Bakımından Ttk’da Düzenlenen Alacak Ve Tazminat Davaları
 8. Kollektif Ve Komandit Şirketlere İlişkin Alacak Ve Tazminat Davaları
 9. Limited Şirkete İlişkin Alacak Ve Tazminat Davaları
 10. Anonim Şirkete İlişkin Alacak Ve Tazminat Davaları
 11. Kıymetli Evrak Hukuku’nun 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Tanzim Şekli

Eğitimciler:

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından özgeçmişleri akredite edilmiş öğretim üyeleri ve uygulamacılar tarafından verilmektedir.

Eğitimin Tarihi: 

Balıkesir 1. Grup
Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2023
Eğitim Başlangıç Tarihi: 17 Ağustos 2023
Eğitim Bitiş Tarihi: 20 Ağustos 2023

Eğitimin Süresi:

Eğitim Saati Toplam: 32 saat

Teorik Eğitim: 24 saat

Uygulama Eğitimi: 8 saat

Ders saatleri  10:00-19:00 saatleri arasında planlanmaktadır.

Eğitimin Şekli:

Yüz yüze eğitim

Kimler Katılabilir:

Arabuluculuk Daire Başkanlığının Arabulucu siciline kayıtlı olanlar katılabilir.

Eğitimin Ücreti:

3.500,00 TL

Önemli Başlıklar:

Devam Zorunluluğu; Eğitimlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. 1/12 oranını aşan durumlarda katılımcı eğitime devamsız sayılacaktır.  Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığınca aynı anda birden çok alt uzmanlık alanında eğitimlere onay verilmektedir. Başvurduğunuz eğitim programı ile süresi önemli olmaksızın aynı anda bir başka eğitim programında ders çakışması yaşayacak iseniz ARASİS tarafından sistem dışına çıkartılacaksınız. Bu ayrıntıyı dikkate alarak başvuru yapmanızı veya ileri tarihteki programlara başvurmanızı önemle dikkatinize sunarız.

Ticaret hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi programı kapsamında; teori eğitimi ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların arabuluculuk müzakerelerini yönetme, etkin soru sorma, uyuşmazlığın nitelikli analizi, tarafların yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirme ve taraflar için süreci en verimli şekilde sonlandırma konularında gerekli yeterliğe sahip olmaları öngörülmektedir.

 

Comments are closed.