Bilirkişilik Temel Eğitimi Programı

ÖNEMLİ NOT

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI 2022

Bilirkişilik başvuruları 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacaktır.
Geçtiğimiz yıllarda açılan Temel Bilirkişilik Eğitimi’ne katılıp belge alan; daha önce başvuru yapmayan ve Bilirkişi Listesi’nde olup üç yılda bir kayıt yenilemek zorunda olan Bilirkişiler Yenileme Eğitimi alma şartı aranmadan Bilirkişilik Daire Başkanlığı sitesinde yer alan ilanda belirtilen şartlarda başvuru yapacaklardır. Yenileme Eğitimini listeye yeniden kabulü yapılanlar alacaktır.

*****BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ AÇILMAYACAKTIR.********

YENİLEME EĞİTİMLERİNİN DURUMU BAŞVURULAR TAMAMLANDIKTAN SONRA BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULACAKTIR.

Eğitim, TC Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından izin verildiği tarihlerde açılır. Eğitimlere izin verildiğinde  daha önce ÖN BAŞVURU yapanlara öncelik verilmek üzere gruplar oluşturulacak ve bilgilendirme yapılacaktır.TC Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığından yeni açıklama gelinceye dek ön kayıtlarımız durdurulmuştur. Takipte kalınız.

* Eğitim kontenjanı 24 kişiyle sınırlıdır.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar.

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Bundan sonra Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, bilirkişilik için başvuruda dahi bulunamayacaklar.

Temel Uzmanlık Alanlarını Aşağıda Bulunan Link’ten İnceleyebilir Meslek Kodlarını Bulabilirsiniz.

https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/372020103605EK_1_uzmanl%C4%B1kalanlar%C4%B1.pdf

https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1772020155527EK_2_guncel.pdf

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dinkçiler Mah. Soma Cad. NEF Yerleşkesi No:20/1
Altıeylül/BALIKESİR
Tel: 0 266 243 14 81
Eposta:baunsem@balikesir.edu.tr

Comments are closed.