Home Kalite Politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerlerine bağlı kalmak kaydıyla; profesyonel eğitmen kadroları ile örgün, uzaktan ve karma olmak üzere eğitim programlarını düzenlemek özel ve tüzel kişiliğe haiz kurumların talepleri doğrultusunda projeler hazırlamak, ilgili standartlara uygun olarak TS EN ISO/IEC 17024ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme yapmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları yapmak, meslek standartlarına yönelik çalışmaları düzenlemek ve Üniversitemiz ile kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmektir.

Meydana gelen hızlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler bireylerin yeniliğe açık, üretken, inovatif düşünebilen ve yaratıcı olmalarını gerektirmektedir. Bilgi çağında esnek ve dinamik kendi kendini yönetebilen üretim sistemlerine, akıllı fabrikalara doğru yol alırken kaliteli eğitim hizmetini bireylere sunarak ​​​​​​​Balıkesir Üniversitesinin kalite politikasını oluşturmaktadır.