Türkiye’de Üniversiteler Arasında İlk Olarak Uluslararası GWO’ya Akredite Olduk

Balıkesir Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUNSEM), 17 Ocak 2023 tarihi itibariyle, GWO onaylı Temel Güvenlik Eğitimi (Basic Safety Training/BST) vermeye yetkili kurum onayını almıştır.

BAUNSEM, tüm gereklilikleri yerine getirerek, Rüzgâr Enerji Santrali (RES) sektörünün; üretim, montaj, servis ve işletilmesi sürecindeki tüm çalışanlara yönelik sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını amaçlayan, küresel bir birlik konumundaki GWO (Global Wind Organisation – Küresel Rüzgar Örgütü) Eğitim Sağlayıcısı unvanını almıştır.

Onaylı GWO Temel Güvenlik Eğitimi (BST), katılımcılara yangın farkındalığı, ilk yardım, yüksekte çalışma ve elle kaldırma ve taşıma gibi önemli beceriler kazandırır. GWO Temel Güvenlik Eğitimi’ni (BST) tamamlayan katılımcılar, rüzgar endüstrisinde çalışırken karşılaşılan tehlikeler ve bu tehlikelerin nasıl kontrol edileceği ve azaltılacağı konusunda bir farkındalığa sahip olacaklardır. Böylece sektörün ihtiyacı olan, sıfır iş kazası ve tam güvenlikli yüksekte çalışma ortamı sağlanması hedeflenmektedir. BST, ayrıca katılımcıları, acil bir durumda uygun şekilde yanıt vermek ve kişisel koruyucu ekipman, acil durum ekipmanı ve prosedürlerinin doğru kullanımı yoluyla güvenliklerini artırmak için bilgi, beceri ve güven ile donatacaktır.

BAUNSEM akredite GWO eğitimleri ile Rüzgar Enerji Santralinde ve türbinlerinde çalışan personelin, sadece Türkiye’de değil, dünyanın herhangi bir yerindeki Rüzgar Türbinleri için gerekli olan Temel İş Güvenliği Eğitimlerini, aynı standartta alabilmesini kapsamaktadır.

Bu sertifikasyon, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı’na Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan ve desteklenmeye hak kazanan Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (Re-You) Operasyonu bünyesinde yapılan, kapasite geliştirme desteği ile sağlanmıştır.

 

 

GWO Eğitimlerimizde

2023 Yılı

Müşteri Memnuniyet Oranımız

% …


 

Comments are closed.