İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı arabuluculara İş hukukunda uzman statüsü ve sertifika kazandırmaktır.

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi Başkanlığınca, İş Hukuku’na yönelik genel uzmanlık alanları oluşturulmuştur.6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6. maddesi ile Daire Başkanlığınca, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

Eğitimin İçeriği:

  1. Uzman Arabuluculuğa Giriş / Arabuluculukta İletişim ve Duygu 6 Saat
  2. Uzman Arabuluculuğa Giriş / Arabuluculukta Çatışma ve Müzakere Yönetimi 6 Saat
  3. Uzman Arabuluculuğa Giriş / Arabuluculukta Hukuki Esaslar 6 Saat
  4. Uzman Arabuluculuğa Giriş / Taraf Vekilliği 2 Saat
  5. İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk / Teorik Eğitim 24 Saat
  6. İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk / Uygulama Eğitimi 4 Saat

Eğitimciler:

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından özgeçmişleri akredite edilmiş öğretim üyeleri ve uygulamacılar tarafından verilmektedir.

Eğitimin Tarihi: 

Balıkesir 1. Grup

Son Başvuru Tarihi: 24 Ağustos 2023
Eğitim Başlangıç Tarihi: 28 Ağustos 2023
Eğitim Bitiş Tarihi: 03 Eylül 2023

Eğitimin Süresi:

Eğitim Saati Toplam: 48

Uzman Arabuluculuğa Giriş: 20 saat

Teorik Eğitim: 24 saat

Uygulama Eğitimi: 4 saat

Ders saatleri  10:00-19:00 saatleri arasında planlanmaktadır.

Eğitimin Şekli:

Yüz yüze eğitim

Kimler Katılabilir:

Arabuluculuk Daire Başkanlığının Arabulucu siciline kayıtlı olanlar katılabilir.

Eğitimin Ücreti:

5.000,00 TL

Önemli Başlıklar:

Devam Zorunluluğu; Eğitimlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. 1/12 oranını aşan durumlarda katılımcı eğitime devamsız sayılacaktır.  Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığınca aynı anda birden çok alt uzmanlık alanında eğitimlere onay verilmektedir. Başvurduğunuz eğitim programı ile süresi önemli olmaksızın aynı anda bir başka eğitim programında ders çakışması yaşayacak iseniz ARASİS tarafından sistem dışına çıkartılacaksınız. Bu ayrıntıyı dikkate alarak başvuru yapmanızı veya ileri tarihteki programlara başvurmanızı önemle dikkatinize sunarız.

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Eğitim, Arabuluculuk Daire Başkanlığınca yayınlanan İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde aşağıdaki kurallara göre gerçekleştirilecektir.

Her bir grup 30 kişiden fazla olmayacaktır. Teorik eğitim 24 saat olarak 30 kişi ile gerçekleştirilecek. Uygulama eğitimlerinde 2. ve 3. gün 12 ve 12 olmak üzere iki gruba ayrıştırılacak, yuvarlak masa veya U düzeninde iki salonda iki hocamız tarafından gerçekleştirilecektir.

Teorik eğitim; İş hukukunda arabuluculuğa elverişli olan ve olmayan uyuşmazlıklar, iş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci ve iş hukuku konularını kapsar.

Uygulama eğitimi; Her arabulucunun en az 2 defa arabulucu rolüyle uygulama yapması, bu esnada diğer arabulucuların uyuşmazlık senaryosunda taraf veya taraf vekili olarak rol alması ve arabuluculuk becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulama gözetimi ile arabuluculuk bürolarıyla irtibat kurulması, UYAP Arabulucu Portalının kullanılması, taraflara arabuluculuk toplantısına davet yazısı gönderilmesi, arabuluculuk süreci ile ilgili tutanakların ve özellikle de son tutanağın yazımına ilişkin faaliyetleri içerir. Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır. Arabulucu, iş hukukunda uzman olduğu yıldan itibaren üç yılda bir altı ders saatinden az olmamak üzere yenileme eğitimine katılmak zorundadır.

 

Comments are closed.