Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ
Marka ve Patent Vekili olmak isteyenlerin, dört yıllık üniversite mezunu olmaları, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun iki yılda bir düzenlediği sınavlarını kazanmaları ve Kurum’un vekil siciline kaydolmaları gerekmektedir.
2023 yılındaki Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavı, aralık ayında Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ YETERLİK SINAVLARINA KATILMA KOŞULLARI
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
-Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.
-Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak.
-Sınavda başarılı olmak.
-Sicile kaydolmak.

PATENT VE MARKA VEKİLİNİN GÖREVLERİ
-Ülkemizde patent ve marka vekilleri için oluşturulan mevzuat ve getirilen yasal statüye bağlı yetki ve sorumluluklar, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuruların ve itirazların bir çeşit filtreden geçirilmesi anlamında olup, hem başvuru sahiplerinin hem de Kurum’un işlemlerini kolaylaştırmaktadır.
-Yurt içinde ikamet eden başvuru sahiplerinin vekil görevlendirme zorunluluğu yok iken Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapacak yabancıların vekil görevlendirme zorunlulukları vardır. Bu zorunluluk Paris Sözleşmesi gereğidir.
-Patent Vekilleri, başvuru sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyaları konularındaki işlemler için temsil etme, danışmanlık yapma ve sınai hakların korunması için gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkilerini haiz kişilerdir.
-Marka Vekilleri ise, başvuru sahiplerini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün adları ve tasarım konularındaki işlemler için temsil etme, danışmanlık yapma ve sınai hakların korunması için gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkilerini haiz kişilerdir.
-Vekiller, ayrıca Kurum nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkilerin temini ve yürütülmesi ile yükümlüdürler.

PATENT VE MARKA VEKİLLERİNİN YETKİ KAPSAMI
-Sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müvekkilleri adına işlem yapmaya yetkilidir.
-Yargı organları nezdinde yetkileri yoktur (Avukat olan Vekiller hariç).
-Marka/patent vs. tescil etme ve belge verme yetkileri yoktur.
-Türk Patent ve Marka Kurumu adına işlem yapmazlar.
-Türk Patent ve Marka Kurumu’nun elemanı, personeli veya çalışanı değillerdir.

KURS BİLGİLERİ VE TARİH/SAATLER

9 Ekim Pazartesi 19:00-22:00 (3 Saat)

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku (Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku – Sözleşmeler Hukuku – Vekalet Akdi Hükümleri)

10 Ekim Salı 19:00 – 22:00 (3 Saat)

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme- Tacir – Tacir Olmanın Sonuçlar – Ticaret Sicili)

14 Ekim Cumartesi

10:00 – 12:00 (2 Saat)

Ticaret Hukuku (Ticaret Unvanı ve İşletme Adı – Haksız Rekabet Hükümleri)

13:00 – 15:00 (2 Saat)

Marka Uygulamaları 1

(TPMK Teşkilat Yapısı – Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalar- SMK Vekillik ve Disiplin Yönetmeliği)

15:00 – 18:00 (3 Saat)

Marka Uygulamaları 2

(Marka Tanımı, Marka Olabilecek İşaretler, Türleri, Korumadan Yararlanacak Kişiler – Tescil Süreci [Sınıflandırma, Rüçhan Hakları – Üçüncü Kişi Görüşleri, Yayıma İtiraz; Karara İtiraz – Kullanımın İspatı Yükümlülüğü])

15 Ekim Pazar

10:00 – 12:00 (2 saat)

Marka Uygulamaları 3

(Mutlak Red ve Nispi Red Nedenlerine Göre İnceleme – İtiraz)

 14:00 – 16:00 (2 Saat)

Marka Uygulamaları 4

(Markanın Tescil Sonrası İşlemler, Yenileme- Markanın Sona Erme Halleri ve Sonuçları – Sicilde Gerçekleşen Değişiklikler – Uluslararası Marka Tescil Sistemleri)

16:00-18:00 (2 Saat)

Marka Uygulamaları 5

Yargısal Süreç ve Uygulama – Kullanmama Dolayısıyla İptal Davası – YİDK Karar İptali – Hükümsüzlük Davaları

17 Ekim Salı

19:00 – 22:00 (3 Saat)

Tasarım Uygulamaları

(Tasarıma İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Uygulamaları – Tasarım Tanımı – Tasarım Tescil Şartları – Tasarım Hakkının Kapsamı – Tescil Prosedürü – Tescil Sonrası İşlemler – Davalar: YİDK Karar İptali Davaları – Hükümsüzlük Davaları)

18 Ekim Çarşamba

19:00 – 22:00 (3 Saat)

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları Uygulamaları

(Coğrafi İşaretlere ve Geleneksel Ürün Adlarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Uygulamaları – Tescil başvurusu (Başvuru Sahibi – Tanımlar, Denetim) – Şekli inceleme, eksiklerin giderilmesi – Yayın / Yayına İtiraz / Karar (YİDK) – Tescil, Tescil Sonrası İşlemler – Coğrafi İşaretler ile ilgili Yargısal Süreç)

19 Ekim Perşembe

19:00 – 22:00 (3 Saat)

Hukuk Uygulamaları 1

(Hukuki İşlemler – Marka, Tasarım, Coğrafi işaret ve Geleneksel ürün adları konularındaki Uyuşmazlıklar ve Davalar – Haksız Rekabet Davaları – Menfi Tespit Davası, Dava Niteliğinde Olmayan Hukuki Himayeler)

 20 Ekim Cuma

19:00 – 22:00 (3 Saat)

PATENT ve FAYDALI MODEL UYGULAMALARI 1

(Buluş Kavramı – Buluşların Patent ve Faydalı Model ile Korunması – Temel Bilgiler – Korunabilirlik İstisnaları – Korunabilirlik Kriterleri – Başvuru Türleri (Ulusal – Uluslararası – Bölgesel) – Başvuru Öncesi İşlemler – Başvuru Unsurları – Patent Başvuru İşlemleri – Faydalı Model Başvuru İşlemleri – Patent Verilmesi Sonrası İşlemler)

21 Ekim Cumartesi

09:00 – 12:00 (3 saat)

PATENT ve FAYDALI MODEL UYGULAMALARI 2

(Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna ve Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi – PCT Kapsamında Uluslararası Başvuru İşlemleri – Avrupa Patenti Başvuru İşlemleri – İşlemlerin Devam Ettirilmesi ve Hakların Yeniden Tesisi)

14:00 – 17: 00 (3 Saat)

PATENT ve FAYDALI MODEL UYGULAMALARI 3

(Çalışan Buluşları – Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar – Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar – Ek Patent – Gizli Patent – Zorunlu Lisans – Patent ve Faydalı Model Yargılaması [YİDK Karar İptali – Hükümsüzlük – Patent ve Faydalı Model Hakkına Tecavüz)

 22 Ekim Pazar

10:00 – 13:00 (3 Saat)

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI UYGULAMALARI

(Temel Bilgiler – Tescil İşlemleri – Tescil Sonrası İşlemler – Koruma Kriteri ve Koruma Süresi, Koruma Kapsamının Sınırları)

14:00 – 17: 00 (3 Saat)

Hukuk Uygulamaları 2

(Hukuki İşlemler – Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topografyaları Konularındaki Uyuşmazlıklar ve Davalar – Haksız Rekabet Davaları – Menfi Tespit Davası, Dava Niteliğinde Olmayan Hukuki Himayeler)

ÜCRETLER
Hukuk Fakültesi Mezunları/Avukatlar: 3000 TL
Diğer Lisans Mezunları: 3500 TL
Sadece Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi: 2500 TL
Sadece Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi: 2500 TL

Eğitim Kadromuz

Prof. Dr. Şahin AKINCI, Medeni Hukuk, sakinci@ticaret.edu.tr

Doç. Dr. Canan Küçükali Öğretim Üyesi, Fikri Haklar Doçenti, Emekli Fikri Sınai Haklar Hâkimi ckucukali@dogus.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM Öğretim Üyesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı. hakan.yildirim@balikesir.edu.tr

Av. Melek Aybüke Köker, LLM Marka – Patent Vekili, aybuke@aybukekoker.av.tr

Sınavlar Hakkında detaylı bilgi için https://www.turkpatent.gov.tr/vekillik-sinavlari

 

Comments are closed.