Tübitak-TEYDEB AR-GE Projesi Yazma Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Bu programın temel amacı, katılımcılara  TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Projesi ve 1501 Sanayi Ar-Ge Projelerinin yazımı için eğitim alanların yetkinliklerini geliştirmektir.

Eğitimin İçeriği:

-1507 ve 1501 Projeleri için Genel Bilgi
– Proje Başvurusu için Kuruluş Ön Kayıt İşlemleri
PROJE DOSYASININ OLUŞTURULMASI
A-Kuruluş Bilgileri ve Proje Özeti

 1.   Proje Ön Bilgileri
 2.   Kuruluş Bilgileri
 3.   Proje Kısa Tanıtımı

B-Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

 1.   Projenin Hedefleri
 2.   Projenin Teknoloji Düzeyi
 3.   Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)
 4.   Projenin Yenilikçi Yönleri

(Projenin Yenilikçi Yönüne Yönelik Kritik Değerlendirmeler)

C-Proje Planı ve Kuruluş Alt Yapısı

 1.   İş Planı
 2.   Proje Yönetimi ve Organizasyonu
 3.   Kuruluş Altyapısı
  (Proje Planı ve Alt Yapı İçin Kritik Değerlendirmeler)

D-Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

1. Ekonomik Öngörüler

 1.   Ulusal Kazanımlar

(Ticarileşme Boyutu İçin Kritik Değerlendirmeler)

E-Risk ve Finansman Yapısı

 1.   Risk ve Finansman Yönetimi

F-Proje Bütçesi

(Proje Bütçesiyle İlgili Kritik Değerlendirmeler)

Eğitimci:

Prof. Dr. Ali ORAL

Eğitimin Tarihi: 

Başvurular alındıktan sonra takvimlendirilecektir.

Eğitimin Süresi:

8 Ders Saati

Eğitimin Şekli:

Eğitim yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir:

TÜBİTAK TEYDEB Proje yazma talebi olan tüm teknik ve idari personel

Eğitimin Ücreti:

5000 TL

Önemli Başlıklar:

* Her grup en fazla 20 kişilik kontenjan ile sınırlıdır.

Comments are closed.