BAÜN ve İŞKUR Balıkesir’in Rüzgâr Gücüne Güç Katıyor

Balıkesir’in yenilenebilir enerji üssü olma hedefi doğrultusunda T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan ve desteklenmeye hak kazanan Avrupa Birliği Destekli Yenilenebilir Gençlik Enerjisi “ReYou” projesi tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği üniversitelerinden biri olan Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAÜNSEM) 17 Ocak 2023 tarihi itibariyle, GWO onaylı Temel Güvenlik Eğitimi (Basic Safety Training/BST) vermeye yetkili kurum onayını almıştır. BAÜN SEM altında faaliyet gösteren “BAUN WINDSAFE”, Rüzgâr Enerji Santrali (RES) sektörünün; üretim, montaj, servis ve işletilmesi sürecindeki tüm çalışanlara yönelik sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını amaçlayan, küresel bir birlik konumundaki GWO (Global Wind Organisation – Küresel Rüzgar Örgütü) Eğitim Sağlayıcısı unvanını almıştır. RES üretim sahalarında çalışacak tüm personel için mecburi bir belge niteliği taşıyan BST sertifikası uluslararası geçerliliğe sahip olup yurt içi ve yurt dışında RES sektöründe iş hayatına atılacak genç mühendis ve tekniker mezunlarımızın kariyerleri için ayrıcalıklı bir belgedir.

Bu gelişmeler ışığında Balıkesir Üniversitesi ve İŞKUR yenilenebilir rüzgâr enerji sektörünün sürdürülebilir büyümesi için gerekli nitelikli işgücünün eğitim ve sertifikasyonunda aktif rol alıyor. Genç istihdamının artırılması ve Sn. Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçen istihdamda cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmayı hedefleyen #işpozitif ilkeleri doğrultusunda BAUN WINDSAFE ve Balıkesir İŞKUR olarak ulusal ölçekte bir genç istihdam projesi geliştirme kararı almıştır.

Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Sn. Nazım Balcı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İl Müdür. Yrd.  Sn. Murat Özcan, BAUNSEM Müd. Yrd. Dr. Öğr. Üy. Ayşe Özdoğan Dölçek, BAÜN-WINDSAFE GWO BST eğitmenleri Doç. Dr. Celalettin Çevik, Dr. Öğretim Üyesi Tayfur Kerem Demircioğlu, ve Dr. Öğretim Üyesi Erdal Gümüş katılım göstermişlerdir.

 

Comments are closed.